Michaelas Casey: Ei, elonai, bitkoinas gali padėti sušvelninti tinklelį

Bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos

bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos kas yra forex ir crypto trading

Bekeris gūžtelėjo pečiais: Taip tęsėsi savaičių savaites. Kiaurą naktį veikiančiose užkandinėse Bekeris be galo, be krašto ją kamantinėdavo. Kur išmokusi matematikos? Kaip galų gale atsidūrusi NSA? Kokiu būdu tapusi tokia žavinga? Suzana nuraudo ir prisipažino pražydusi vėlai. Paauglystei baigiantis buvusi išstypėlė ir nešiojusi dantų kabes.

Dan Brown Skaitmeninė Tikrovė

Pasakė, kad teta Klara sykį Su- zanai tarusi, kad Dievas, atsiprašydamas už neišvaizdumą, apdovanojo ją protu. Per anksti atsiprašyta, pagalvojo Bekeris.

 • Это обычное явление для компьютерных вирусов, особенно таких, которые поражают крупные блоки информации.
 • Он отстаивал перед директором свои идеи со спокойствием невозмутимого боксера-профессионала.
 • Дэвид в опасности… или того хуже.
 • Kaip investuosime metais? The Great Reset - Investavimas
 • Buvo ist bitcoin kasyba
 • Btc markets cardano
 • Фонтейн долго молчал.

Suzana paaiškino, kad kriptografija pradėjusi domėtis žemesniųjų klasių vidurinėje mokykloje. Kompiuterininkų klubo pirmininkas, dičkis aštuntokas Frenkas Gutmanas, išspausdino jai meilės eilėraštį ir užšifravo šį pagal pakaitinių skaičių schemą.

Suzana meldė, kad pasakytų, kas ten parašyta. Frenkas flirtuodamas išsisukinėjo.

Uploaded by

Suzana parsinešė kodą namo ir visą naktį nemiegojo, kol su žibintuvėliu po antklodėmis įminė mįslę — kiekvienas skaičius reiškė raidę.

Tą pat akimirką ji suprato įsimylėjusi — kodai ir kriptografija tapsią jos gyvenimu. Matyt, bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos profesorius buvo ne vienintelis, perskaitęs disertaciją: netrukus po gynimo Suzana sulaukė tele­ fono skambučio iš NSA ir lėktuvo bilieto.

Visiems, dirbantiems kriptografijos srityje, NSA buvo žinoma; ten rado prieglobstį geriausi planetos kriptografijos specialistai.

Aplinka + energija

Kiekvieną pavasarį, kai privataus sektoriaus firmos užpuldavo šviesiausius naujosios darbo jėgos protus, siūlydamos nepadoriai bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos algas bei lengvatas įsigyti akcijų, NSA atidžiai stebėdavo, pasirinkdavo taikinius, o paskui pa­ prasčiausiai įsikišdavo ir padvigubindavo geriausią galiojantį pasiūlymą.

Ką norėdavo, tą NSA ir nusipirkdavo. Tenai buvo dar keturiasdešimt vienas kitų, tais metais sulaukusių to­ kio pat telefono skambučio.

bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos bitcoin į dogecoin

Dvidešimt aštuonerių Suzana buvo jauniausia. Taip pat ir vienintelė moteris.

Šiuo atveju tai padidino skola. Kainoms krintant, investuotojai, kurie skolinosi savo statymams finansuoti, turėjo juos likviduoti, kad padengtų savo pozicijas. Tai yra visuotinis pavojus visose finansų rinkose, tačiau tai, kad jis šį kartą žaidė taip aršiai, rodo, kaip giliai skolinimas ir skolinimasis dabar yra įtrauktas į kriptografiją. Tai reiškia sisteminius iššūkius, turtingą temą, kurią įrašysime kitam naujienlaiškiui. Šios savaitės skiltyje kalbama apie kitokią energetikos ekonomikos sistemą.

Pasirodė, kad apsilankymas buvo veikiau auksinė proga išbandyti viešųjų ryšių metodus ir kryžminę žvalgybinio po­ būdžio klausimų ugnį nei informatyvus susitikimas.

Praėjus po to kelioms savaitėms, Suzana ir dar šeši asmenys vėl buvo pakviesti. Nors ir dvejoda­ ma, Suzana sugrįžo.

Ne iš diagramų: viskas susiję su perspektyva

Grupelę tučtuojau išskirstė. Kiekvienam teko iškęsti patikrinimą melo detektoriumi, biografijos faktų tyrinėjimą, rašysenos analizę ir begalines valandas pokalbių, įskaitant ir į magnetofono juostelę įrašomą apklausą dėl seksualinės orientacijos bei įpročių.

Bekeris sėdėjo pagautas jos pasakojimų. Suzana trūktelėjo pečiais.

Ji įspyrė jam po stalu. Suzanos akimis Deividas buvo tiek arti tobulybės, kiek ji pajėgė įsi­ vaizduoti.

 •  - Давайте мне его номер.
 • Увы, ангар был пуст.
 • Остается только заполнить .
 • Dan Brown Skaitmeninė Tikrovė
 • Bitcoin pasaulinė valiuta
 • Bitcoin maišytuvai mokantys į xapo
 •  Стратмор… он… - Мы знаем, - не дал ей договорить Бринкерхофф.

Turėjo tik vieną nevykusią savybę: kassyk, kai juodu kur nors išeidavo vakaroti, jis užsispirdavo apmokėti sąskaitą. Suzanai buvo nesma­ gu matyti jį paklojant visos dienos uždarbį už pietus dviem, bet Bekeris laikėsi tvirtai. Suzana išmoko nesipriešinti, bet vis tiek tai kėlė jai rūpestį. Uždirbu daugiau pinigų, nei žinau ką su jais veikti, — galvojo ji.

Vis dėlto, nusprendė Suzana, neskaitant senamadiško Deivido riteriš­ kumo sampratos, jis idealus. Atjaučiantis, šmaikštus, linksmas ir užvis ge­ riausia — nuoširdžiai besidomintis jos darbu. Ar per ekskursijas į Smitsono institutą, ar važinėjantis dviračiais, ar čirškinant spagečius Suzanos virtu­ vėje, Deividas nuolat būdavo smalsus.

Michaelas Casey: Ei, elonai, bitkoinas gali padėti sušvelninti tinklelį

Suzana atsakydavo į kokius galėdavo klausimus ir padėjo Deividui susidaryti bendrą, neįslaptintą vaizdą, kas yra toji Nacionalinio saugumo agentūra. Tai, ką Deividas išgirdo, jį sužavėjo.

Septynių puslapių apimties NSA sukūrimo doktrina nubrėžė labai tikslią darbotvarkę: saugoti Jungtinių Valstijų vyriausybines komunikacijas ir per- iminėti didžiųjų užsienio valstybių komunikacijas. Pagrindinio NSA operatyvinio korpuso stogas buvo nusmaigstytas daugiau nei penkiais šimtais antenų, įskaitant ir du didžiulius radiolokaci­ nių įrenginių apvalkalus, kurie atrodė it milžiniški golfo kamuoliai.

Ir pats pastatas buvo gigantiškas — daugiau nei dviejų milijonų kvadratinių pėdų ploto, dvigubai didesnis už centrinę CŽV būstinę. Viduje driekėsi aštuoni milijonai pėdų telefono laidų, o šviesą leido vidun aštuoniasdešimt tūks­ tančių kvadratinių pėdų niekados neatidarinėjamų langų. Kasdien perimama tūkstančiai pranešimų bei pokalbių, ir jie visi persiunčiami NSA analitikams dešifruoti. Koks čia tavo vaidmuo? Suzana paaiškino, kad perimti pranešimai dažnai ateina iš pavojingų vyriausybių, priešiškų grupuočių, kurių daugelis veikia Jungtinių Valstijų viduje.

Welcome to Scribd!

Slaptumo dėlei jų informacija paprastai užkoduota, tam atvejui, jei­ gu galų gale patektų į netinkamas rankas — o COMINT dėka dažniausiai taip ir atsitinka. Suzana papasakojo Deividui, kad jos darbas — tyrinėti ko­ dus, rankiniu būdu perlaužti juos ir aprūpinti NSA dešifruotomis žiniomis.

bitcoin banginiai kontroliuoja trečdalį rinkos btc vertės monetų rinkos dangtelis

Tai buvo ne visai tiesa. Suzaną smilktelėjo kaltės jausmas dėl to, kad meluoja savo naujajai meilei, bet kitokio pasirinkimo neturėjo. Prieš kelerius metus tai būtų buvusi teisybė, bet reikalai NSA pasikeitė.

Mes teisingai nuspėjomekad m. Tik niekas negalėjo nuspėti, kad priežastys bus ne ekonominės, o medicininės. Ir dabar mums belieka spėlioti, kiek laiko truks poveikis ir kokios bus pasekmės. Akivaizdu, kad rinkose ir toliau daugiausia dėmesio bus skiriama mažėjančiam epidemijos mastui, ekonomikos atsigavimui ir politinei rizikai.

Visas kriptografijos pasaulis pasikeitė. Naujosios Suzanos pareigos buvo įslaptintos — netgi daugeliui aukščiausiuose valdžios ešelonuose. Turiu omenyje, kaip tu juos perkremti?

Сьюзан опустилась на стул. Повисла пауза. Стратмор поднял глаза вверх, собираясь с мыслями.